ГРАНИТЕКС - ИВ

Гранит и мрамор

Гранит и мрамор

Гранит и мрамор

Гранитът е една от най-разпространените магмени скали в природата. Той съставлява 95% от обема на всички интрузивни скали. Съдържа кварц, ортоклаз, биотит и други минерали. Гранитът е от най-плътните и твърди скали, освен това има ниско водопоглъщане и висока устойчивост на студ. Ето защо е подходящ за вътрешно и външно обзавеждане, за направа и облицовки на стени, подове, стълби, колони и други.

Гранит – най-широко разпространената кисела до ултракисела скала, изградена от почти равни количества калиев фелдшпат (микроклин и ортоклаз), кисел плагиоклаз (албит, олигоклаз, олигоклаз-андезин) и кварц. В състава се включват и цветни минерали (10-15%) като биотит, мусковит, амфибол, по-рядко пироксен. В зависимост от размерите на минералните зърна гранитът може да бъде едро-, средно-, или дребнозърнест. Притежава равномернозърнеста или порфирна текстура; хипидиоморфно-зърнеста структура. Разновидности: двуслюден, биотитов, амфиболов, авгитов, аляскит и др. Гранитовата магма се образува при магмена диференциация или чрез анатексис и гранитизация (при прекамбрийските гранити). Гранитите обикновено образуват големи батолоти, щокове и лаколити. Плътността на гранита е 2590-2670 kg/м3; влагопопиваемост 0,8%; якост на натиск 120-242 МРа. Водо- и мразо-устойчиви. Издържат на нагряване до 570 С. Цепят се във всички посоки и се полират. Имат широко приложение в индустрията (поради твърдостта и термоустйчивостта) и в строителството за облицовки, декорация настилки и павета.

Мраморът е метаморфна скала, изградена от калцит или доломит (последните се наричат доломитни мрамори). Оцветяването варира от чисто бяло до всякакви нюанси на цветовете. Мраморните скали се образуват при метаморфизъм на варовици и доломити.

Каталог Гранит | Каталог Мрамор