ГРАНИТЕКС - ИВ

Клиенти и партньори

Клиенти и партньори

 • Фирма "Колос ИВ" ООД - София
 • Фирма "Артекс" ООД - София
 • Фирма "Комфорт" ООД - София - Paradise Center
 • Фирма "Геострой" А.Д. - София
 • Фирма "Доуш Иншаат Ве Тиджарет" А.Д. – София – метростанции 5,6,7 и 8
 • Фирма "Джесика" ООД - София - Централен офис
 • Фирма "Строй Корект 2003" ЕООД - София - всички обекти
 • Фирма "София Сентрал Парк" ЕАД
 • Фирма "Стар Сити" ЕООД – София - всички обекти
 • Фирма "Инфинити Пропърти" ООД - София - всички обекти
 • Фирма "СИ Груп БГ" ООД - София - всички обекти
 • Фирма "К и К" ООД - София - всички обекти
 • Фирма "Крит" ЕООД – София - всички обекти
 • Множество строителни предприемачи и архитекти в цялата страна